Susținerea tezei de doctor a dlui. Makili-Aliyev Kamal

JOI, 18 septembrie 2014, ora 15ºº, bir. 109 (sala argintie), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în drept cu titlul: Влияние международного права прав человека на национальные отрасли конституционного права”, specialitatea: 552 – Drept public (552.01. Drept constituţional, 552.08. Drept internaţional şi european public), elaborată de dl Makili-Aliyev Kamal, consultant științific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, m.c.

Comments are closed.