Susținerea tezei de doctor a dnei. Bitoleanu Raluca

JOI, 18 septembrie 2014, ora 13ºº, bir. 109 (sala argintie), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: Dobândirea și redobândirea cetățeniei în sistemul romano-german (continental), la specilaitatea : 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dna BITOLEANU Raluca, conducător științific: BELECCIU Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar

Comments are closed.