AVIZ – examene de admitere la studii de doctorat

Miercuri, 01.10.2014, ora 9.00 în incinta AȘM, bloc central, bd. Ștefan cel Mare, nr.1  vor avea loc examenele de specialitate pentru admiterea la studii de doctorat

541.02 – Structura socială, instituții și procese sociale  – et.III, aud.310

1.         Ciobanu Elvira

2.         Zolotariov Ala

3.         Deleu Ecaterina

551.01. – Teoria generală a dreptului – et.III, aud. 308

1.         Drăniceru Mihai

552. – Drept public    – et.I, Sala argintie, aud.109

1.         Iliinscaia Evghenia

2.         Ceban Mariana

3.         Enicov Vadim

4.         Ignat Ionel

5.         Albu Viorel

6.         Buruș Veaceslav

7.         Marinescu Aurel

 

553. – Drept privat     – et.IV, aud. 408

1.         Tocarenco Veronica

2.         Secrieru Iana

3.         Castraveț Diana

4.         Fală Nicolae

5.         Chiriac Natalia

6.         Iorga Iulian

 

554. – Drept penal   – et.III, aud. 308

1.         Țurcan Ana

2.         Caraman Sergiu

3.         Zubco Alexandru

4.         Munteanu Ion

5.         Vrăjitor Viorel

 

561.01 -  Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice – et.III, aud. 315 (b)

1.         Lisnic Victoria

2.         Tofan Eugenia

Comments are closed.