Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. PÎNZARU Tudor

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 12ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: Particularitățile juridice ale implicării cetățeanului în procesul decizional, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl PÎNZARU Tudor, conducător științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.