Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. TERZI Nicolae

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: Garanții constituționale privind dreptul la libera exprimare a opiniei, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl TERZI Nicolae, conducător științific: POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.