Concurs pentru suplinirea posturilor vacante

                   Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

               anunța concurs   pentru suplinirea posturilor vacante în următoarele funcții:

    

         CENTRUL  Cercetări Politice și Relații Internaționale

Director Centru 1- doctor habilitat sau doctor în științe

        CENTRUL  Cercetări Juridice

Director Centru 1- doctor habilitat sau doctor în științe

        CENTRUL  Sociologie și Psihologie Socială

Director Centru 1- doctor habilitat sau doctor în științe

        CENTRUL   Cercetări Strategice

Director Centru 1- doctor habilitat sau doctor în științe

Dosarul prezentat trebuie să conțină următoarele acte:

  1. Cererea de participare;
  2. Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;
  3. Extras din carnetul de muncă;
  4. Copia buletinului de identitate;
  5. Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
  6. Copia atestatului de conferenţiar cercetător; conferenţiar universitar; profesor universitar;  profesor cercetător;
  7. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani;
  8. Curriculum vitae;

Cerințele față de candidați: experiență managerială; cunoașterea fluentă a limbii engleze; calități morale înalte.

 

Dosarele vor fi prezentate la adresa: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, et.3, bir. 304, mun. Chişinău.

Termenul de prezentare a dosarelor – o lună de la publicarea prezentului aviz

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 022- 54-67-78,022-27-05-37

 

Anuntul a fost publicat in ziarul ~Literatura si Arta~ la data de 28.11.2014‏.

Comments are closed.