Susţinerea tezei de doctor a dnei. Rotaru Raluca

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Rotaru Raluca, conducător ştiinţific: Belecciu Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat  D 18.552.01 – 06, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germanice (continentale)”, la speciliatatea: 552.01–  Drept constituțional.

Susţinerea va avea loc la 23 ianuarie 2015, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  • Şt. Belecciu, Rotaru R.Modalităţi de dobândire a cetăţeniei în contextul cetăţeniei europene” În: Legea şi Viaţa, nr. 11, Chişinău, 2014, p. 0,6 c.a.
  • Rotaru R.Schimbarea opticii legiuitorului român asupra dobândirii cetăţeniei române” În: Legea şi Viaţa, nr. 11, Chişinău, 2014, p. 0,5 c.a.
  • Rotaru R. Analiza generală a naturii juridice a cetăţeniei. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XII-a nr.1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, p. 153-158, 0,4 c.a.
  • Rotaru R. Principiile generale ale cetăţeniei României şi Republicii Moldova. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XII-a nr.2. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, p. 123-130, 0,6 c.a.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată Având în vedere că temă investigată priveşte fapte şi evenimente de dată recentă, fundamentează, intemeierea unor evenimente şi procese ultramoderne în materie de cetăţenie, unele dintre ele aflate încă în desfăşurare, aprecierile formulate în baza lor, fie că servesc drept argumente pentru tezele şi conceptele definite deja în literatura juridică (şi astfel se înscriu în tiparul general), fie că surprind manifestări inedite, care încă aşteaptă un studiu adecvat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că reprezintă o cercetare combinată teoretico-practică a aspectelor ce ţin de dobândirea şi redobândirea cetăţeniei în statele europene cu sisteme de drept romano-germanice. În lucrare au fost integral analizate diverse concepţii teoretice, doctrine juridice şi chiar opinii politologice şi sociologice, vehiculate în mediul ştiinţific naţional şi internaţional, despre natura juridică a cetăţeniei, principiile aplicabile instituţiei cetăţeniei în România şi Republica Moldova, particularităţile procedurii de dobândire şi redobândire a cetăţeniei în ambele state ş.a.

Semnificaţia teoretică şi Concluziile teoretico-ştiinţifice cu finalităţi practice pot fi aplicate în procesul de modelare a instituţiilor cetăţeniei din statele europene, în procesul de instruire şi cercetare, şi, pot contribui la ridicarea gradului de cultură juridico-politică a populaţiei

Valoarea aplicativă a lucrării: Analiza avantajelor şi dezavantajelor unor reglementări privind cetăţenia statelor cu sisteme romano-germanice, evoluţia acestor reglementări şi a factorilor care condiţionează această evoluţie, dezvăluie aspectul practic atât pentru jurişti, savanţi şi cercetători, cât şi pentru oamenii simpli, cointeresaţi în consultarea unor practici şi experienţe internaţionale, sau care sunt gata să solicite dobândirea ori redobândirea cetăţeniei statelor respective. Cercetarea temei s-a soldat cu elaborarea unor teze ştiinţifice, propuneri de lege ferenda şi recomandări practice, privind cetăţenia în Republica Moldova şi România.

Comments are closed.