Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea

Pe data de 19 februarie la ora 15.00, în sala 408, bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 552.08 – drept internaţional și european public din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ş.M.privind examinarea tezei de doctor în drept a dnei Grimailo Nelea cu tema: Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internațional, conducător științific dna Chirtoacă Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar.

Comments are closed.