Concurs pentru suplinirea posturilor vacante

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘanunță concurs  pentru suplinirea posturilor vacante la următoarele funcții:

CENTRUL  Cercetări Politice și Relații Internaționale

(Proiectul instituțional: Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii

procesului integraționist european)

Consultant științific – dr. hab. 1
Cercetător şt. principal – dr. hab. 2
Cercetător şt. coordonator – dr. hab/ dr. 6
Cercetător şt. superior –  dr. 2
Cercetător ştiințific – dr/ mg. 4
Cercetător şt. stagiar – mg. 1

 

CENTRUL  Sociologie și Psihologie Socială

(Proiectul instituțional: Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii

şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană)

Cercetător şt. principal – dr. hab. 1
Cercetător şt. coordonator- dr. hab./dr. 4
Cercetător şt. superior -  dr. 1
Cercetător ştiințific – dr/ mg. 1

CENTRUL  Cercetări Juridice

(Proiecte instituționale: a) Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova

din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale

sistemului internaţional; b) Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în

contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european)

Consultant științific – dr. hab. 2  
Cercetător şt. principal – dr. hab. 3  
Cercetător şt. coordonator – dr. hab/dr. 6  
Cercetător şt. superior – dr. 1  
Cercetător ştiințific – dr/ mg. 3  
Cercetător şt. stagiar – mg. 1  

CENTRUL   Cercetări Strategice

Cercetător şt. coordonator -dr. hab./dr. 3
Cercetător şt. superior -  dr. 1
Cercetător ştiințific- dr/ mg. 3

 

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

  1. Cererea de participare;
  2. Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;
  3. Extrasul din carnetul de muncă;
  4. Copia buletinului de identitate;
  5. Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
  6. Copia atestatului de conferenţiar cercetător; conferenţiar universitar; profesor universitar;  profesor cercetător;
  7. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani la specialitatea solicitată;
  8. Curriculum vitae;
  9. Programul de activitate în cadrul proiectului instituțional;
  10. Cunoașterea limbii engleze (preferabil);

Cerințe: calități morale înalte, abilități de lucru în echipă, responsabilitate, disciplina de muncă, flexibilitate, corectitudine, inițiativă, punctualitate, analiza documentelor, capacități organizatorice, comunicare eficientă, creativitate.

 

NOTĂCopiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale.

                  Dosarele vor fi prezentate la adresa: Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM,

                                         bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, et.3, bir. 304, mun. Chişinău.

          Termenul de prezentare a dosarelor – o lună de la publicarea prezentului aviz

                           Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 022- 54-67-78,022-27-05-37

Comments are closed.