Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor, Ediția a IV

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Ediția a IV își va desfășura lucrările pe 10 martie 2015, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale “Andrei Lupan”, începînd cu ora 9.00. 

Organizatorii Conferinței – Universitatea Academiei de Știință a Moldovei și școlile doctorale din cadrul Clusterului educational UnivER SCIENCE.
La conferință sunt invitați să participe doctoranzii școlilor doctorale ale Academiei de Științe a Moldovei, doctoranzi universităților din țară și din străinătate.

Prezentările se vor face în cadrul școlilor doctorale:

  1. Matematică şi știința informației
  2. Ştiinţe fizice și inginerești
  3. Ştiinţe chimice și tehnologice
  4. Ştiinţe biologice şi agricole
  5. Ştiinţe geonomice
  6. Științe umaniste
  7. Ştiinţe economice şi demografice
  8. Ştiinţe juridicepolitice și sociologice

Limbile de comunicare ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Doritorii de a participa la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, vor prezenta pînă la 16 februarie 2015 formularul de participare completat, tezele conform  cerinţelor însoțite de avizul conducătorului de doctorat (semnat, scanat) la adresa doctorat.unasm@gmail.com.
Telefon de contact: (037322)738400

Lucrările Conferinţei vor fi editate într-o culegere de teze.

Mai multe informații pe site-ul Universității Academiei de Științe

http://www.edu.asm.md/md/noutate/aviz-%C3%AEn-aten%C8%9Bia-doctoranzilor

Comments are closed.