Conferința internațională: Dezvoltarea si cooperarea în Europa Centrala si de Est in contextul geopolitic actual

Centrul Cercetări Politice și Relații Internationale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova  (Chișinău)

Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului National de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” al Academiei Romane  (București)

Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe  din Belarus (Minsk)

Vă invită să participați la Conferința științifico – practica internațională:

Dezvoltarea și cooperarea în Europa Centrala și de Est în contextul geopolitic actual.

Conferința va avea loc la 7-8 mai, 2015, începând cu ora 9:30, în Blocul Central al AȘM, Sala Mică, et.I, bd, Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, mun, Chișinău

În cadrul lucrărilor conferinței vor fi abordate subiecte ale științelor politice, economice, filosofice și juridice

Comments are closed.