Masa rotundă: Separatismul – pericol pentru societatea contemporană

Joi, 23 aprilie 2015, ora 10.00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1, Sala Mică, et.2), va avea loc Masa rotundă cu genericul „Separatismul – pericol pentru societatea contemporană”, eveniment organizat de Centrul Cercetări Strategice al ICJP al AŞM.

În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte privind aspectele conceptuale, tipologice şi ideologice ale fenomenului de separatism la nivel internațional și regional. De asemenea, vor fi analizați factorii interni și externi de natură să alimenteze separatismul și examinat cadrul legislativ în vederea prevenirii acestui fenomen. O atenție deosebită se va acorda experienței internaționale în prevenirea separatismului (Irlanda, Spania, Canada). Participanții la această masă rotundă urmează să identifice soliții și să propună recomandări în vederea prevenirii fenomenului de separatism.

Sunt invitați membrii comunității ştiinţifice, reprezentanţi ai societăţii civile, ai autorităţilor publice centrale şi mass-media.

Programul evenimentului se anexează.

Pentru detalii contactaţi: mag. Marcel Bencheci, e-mail marcelbenchcei@mail.ru, mob.: +0373 69872056.

Download (DOCX, 127KB)

Comments are closed.