Fenomenul separatismului, discutat la Academia de Ştiinţe a Moldovei

La 23 aprilie curent, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc Masa rotundă cu genericul „Separatismul – pericol pentru societatea contemporană”, eveniment  organizat de Centrul Cercetări Strategice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (ICJP) al AŞM.

La eveniment a participat conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membri ai comunităţii ştiinţifice, reprezentanţi ai societăţii civile, corpului diplomatic şi exponenţi ai autorităţilor publice centrale responsabile de asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova. Manifestarea a fost moderată de dr. hab. prof. Valeriu Cuşnir, director al ICJP şi dr. Vitalie Varzari, director al Centrului Cercetări Strategice al ICJP.

În deschiderea evenimentului, directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, dr.hab., prof. Valeriu Cuşnir a subliniat importanţa manifestării şi subiectului plasat în centrul atenţiei, dat fiind pericolul  pe care îl prezintă fenomenul separatismului pentru societatea contemporană. Directorul Cuşnir, a mulţumit reprezentanţilor instituţiilor care au dat curs invitaţiei organizatorilor de a demara dezbateri, într-un format atât de reprezentativ, asupra unei probleme sensibile, unde să fie abordat fenomenul separatismului în toată gama sa de trăsături, deşi s-au  consacrat multiple studii soluţionării diferendelor existente, inclusiv, conflictelor îngheţate. În luarea sa de cuvânt, profesorul a făcut trimitere şi la practica mondială care scoate în evidenţă mai multe tendinţe de separatism, manifestate atât de  unele minorităţi naţionale, cât şi de unele regimuri, făcând o delimitare clară între dreptul la autodeterminare şi fenomenul separatismului, zis şi secesionism. „Specialiştii în materia de sorginte separatistă afirmă că pentru menţinerea integrităţii statelor, acestea urmează să-şi consolideze coeziunea interetnică, coeziunea socială şi să promoveze o entitate comună. Bineînţeles că aici urmează să fie minimalizată inechitatea socială care s-a strecurat în societate”, a declarat profesorul universitar Cuşnir.

Prezent la manifestare, vicepreşedintele AŞM, m.c. Ion Guceac a transmis un mesaj participanţilor din partea conducerii Academiei, salutând prezenţa masivă a unor importante structuri de stat, prestigioase instituţii de  învăţământ. Subliniind semnificaţia evenimentului şi importanţa schimbului de opinii la acest subiect, profesorul Guceac a menţionat că subiectul separatismului  este unul extrem de sensibil, care a lăsat urme adânci atât în istoria Republicii Moldova, cât şi în istoria altor state. Domnia Sa consideră că una din soluţiile promovate în cadrul societăţilor care s-au confruntat şi au identificat căi de depăşire a acestui fenomen este constituţionalizarea unor drepturi sau legiferarea unor interese, a unor potenţiali promotori ai secesionismului, constituţionalizarea presupunând, în acest sens, punerea în evidenţă a unor garanţii suplimentare celor care au anumite temeri vizavi de viitorul unor valori sociale pe care le promovează. Mai mult, constituţionalizarea ar propune şi garanţii suplimentare în vederea stabilirii unei păci şi linişti sociale. A dorit succes tuturor participanţilor, dezbateri concludente şi concluzii cât mai pertinente pe marginea acestui subiect.

În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice au conferenţiat dr., conf. Ştefan Belecciu, şef Catedră Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”; dr. Vitalie Sâli, IRIM; cerc. şt. Marcel Bencheci, Centrul Cercetări Strategice al ICJP. În dezbateri au intervenit: dr. hab. Alexei Barbăneagră, consilier prezidenţial în problemele apărării şi securităţii naţionale; dr. Vitalie Gămurari, ULIM; dr. Anatol Ţăranu,  director Centru de Analiză şi Consultanţă Politică „Politicon”; drd. Andrei Pântea, procuror, procuratura municipală, reprezentanţi ai Ambasadei Ucrainei şi ai comunităţii  georgiene în Republica Moldova ş.a., care au analizat factorii interni şi externi de natură să alimenteze separatismul şi au examinat cadrul legislativ în vederea prevenirii acestui fenomen.

Participanţii la întrunire au adoptat o rezoluţie în care au fost consemnate principalele aspecte discutate în cadrul evenimentului şi punctate unele concluzii şi recomandări privind prevenirea şi ameliorarea tendinţelor separatiste din Republica Moldova.

Textul Rezoluţiei 

Download (PDF, 262KB)

Comments are closed.