Prof. Victor Moraru a fost ales membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România

La Adunarea generală a Academiei Oamenilor de Știință din România care s-a desfășurat la 26 martie 2015 la București, prof. Victor Moraru, Coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM, consultant științific al ICJP, a fost ales (unanim, prin vot secret) membru de onoare al acestui prestigios for de tradiție al științei românești. Dl Victor Moraru este cel de-al 7-lea reprezentant al comunității științifico-academice din Republica Moldova, care a devenit membru al AOSR. Pe parcursul anilor, în Republica Moldova, titlul de membru al AOȘR a fost conferit academicienilor Ion Tighineanu, Boris Găină, Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Cimpoieș, Ion Dediu, prof. Anatol Petrencu.
Academia Oamenilor de Știință din România face parte din Sistemul Academic din România, fiind o verigă a structurii academice, plasată între Academia Română și Academiile de ramură, conlucrând cu acestea. Anul acesta AOȘR a marcat 80 de ani de existență, bazele Academiei fiind puse în perioada interbelică, atunci când s-a constituit Academia de Științe din România. Printre actualii membri ai AOȘR sunt 11 membri ai Academiei Române, inclusiv: președintele Academiei Române, acad. Ionel Valentin Vlad; vice-președinții Academiei Române, acad. Alexandru Surdu și acad. Dinu C. Giurescu, președintele Secției Arte, Arhitectură și Audiovizual, acad. Răzvan Theodorescu ș. a.
Prezența savanților de la Chișinău în componența AOȘR (ca și în componența Academiei Române) este o dovadă a recunoașterii performanței științifice a cercetătorilor chișinăuieni, a aprecierii realizărilor științei moldovenești, precum și a consolidării relațiilor de cooperare în domeniul științei dintre Chișinău și București.

Comments are closed.