Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru

La data de 09 iunie la ora 14.00, în sala 408, bd Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 553.01 – drept civil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ș.M. privind examinarea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru cu tema: Stingerea obligației prin compensare: abordări normative, teoretice și practice, conducător științific Volcinschi Victor, doctor în drept, profesor universitar.

Comments are closed.