Activitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice

ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE

În cadrul IIESP al ASM activează 2 Consilii Ştiinţifice Specializate

DH 18-23.00.01

„Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice „

DH 18-22.00.04

„Structura socială; instituţii şi procese sociale”

În anul 2009 îşi fac studiile:

doctoranzi –  24

postdoctoranţi – 1

competitori – 4

Pentru admiterea la studii în anul 2009-2010 institutului i-au fost repartizate 6 locuri la buget şi 9 la contract, total – 15 locuri:

Cifrul specialităţii

Denumirea specialităţii

Total

buget/ contract

zi

f/r

22.00.03

Sociologie economică şi demografie

2/2

1/0

1/2

22.00.04

Structură socială; instituţii şi procese sociale

2/2

1/0

1/2

23.00.01

Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice

2/5

1/0

1/5

Pe parcursul ultimilor ani de către cercetătorii şi doctoranzii Institutului au fost susţinute teze de doctor în ştiinţe:

Anul

Teze de doctor în ştiinţe (total)

Inclusiv

În cadrul Consiliilor Ştiinţifice Specializate ale institutului

În afara institutului

2006

4

4

0

2007

4

3

1

2008

8

7

1

Potenţialul ştiinţific uman al institutului:

Potenţialul ştiinţific uman (total)

Academicieni

Membri corespondenţi

Doctori habilitaţi

Doctori

44

2

1

7

21

Comments are closed.