Doctorat

DOCTORAT

LISTA SPECIALITĂŢILOR GRUPATE DUPĂ DOMENIUL ŞTIINŢEI

Sociologie

1). 22.00.04- structura socială, instituţii şi procese sociale

Ştiinţe politice 

1). 23.00.01-teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice

Relații internaționale

1). 23.00.04Teoria și istoria relațiilor internaționale și dezvoltării globale

Drept

1). 12.00.01Teoria generală a dreptului și istoria statului și dreptului; istoria doctrinei politice și de drept

2). 12.00.02Drept public (cu specificarea: constituțional, administrativ, polițienesc, militar, financiar, vamal, informațional, ecologic); organizarea și funcționarea instituțiilor de drept

3). 12.00.03Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informațional, internațional privat, dreptul muncii, dreptul protecției sociale)

4). 12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal, criminologie, drept procesual penal, criminalistică, expertiză judiciară, drept execuțional, teoria activității investigativ-operative)

5). 12.00.10 Drept internațional public

CONSILII ŞTIINŢIFICE SPECIALIZATE

DH 18-22.00.04-27.03.08

Structură socială, instituţii şi procese sociale

DH 18-23.00.01-27.03.08

Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

D 15-12.00.10-27.03.08

Drept internaţional public

DH 15-12.00.02-27.03.08

Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept