Cercetare

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.326 din 18 aprilie 2013 privind reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării și Hotărârea CSŞDT al AȘM nr.99 din 25 aprilie 2013, Institutul  Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a fost reorganizat în INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE AL AŞM în cadrul căruia vor fi investigate următoarele proiecte:

Direcția strategică nr.1. Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric a Moldovei în contextul integrării europene.

Cercetări științifice fundamentale
1) 11.817.07.03F  – Principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene (2011-2014).
2) 11.817.07.21F – Interacțiunea dintre stat și societate civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice (2011-2014).
3) 11.817.07.22F – Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova (2011-2014).
4) 11.817.07.24F – Evoluția stratificării sociale în condițiile transformării societății și perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova (2011-2014).

==========================================================================

(Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IIEȘP), creat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.26 din 22.01.2009 în baza reorganizării prin transformare a Institutului de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost acreditat de CNAA prin Hot. Nr.38/AC din 28 iunie 2007 la Profilurile științifice: „Probleme politico-filosofice și socio-demografice”.)

Proiecte din sfera ştiinţei şi inovării investigate în cadrul IIEȘP al AȘM în perioada 2006 – pînă la 1 iulie 2013

2011-2014
Proiecte din sfera științei și inovării finanțate instituțional

Cercetări științifice fundamentale
1) 11.817.07.21F – Interacțiunea dintre stat și societate civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice (2011-2014).
2) 11.817.07.22F – Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova (2011-2014).
3) 
11.817.07.23F – Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice) (2011-2014).
4) 11.817.07.24F – Evoluția stratificării sociale în condițiile transformării societății și perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova (2011-2014).

Cercetări științifice aplicative

5) 11.817.07.25A – Impactul modificării structurii demografice a populației asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova: evaluarea retrospectivă și prospectivă (2011-2014).

Proiecte pentru tineri cercetători
6) 11.819.08.03A – Perspectivele demografice ale satului moldovenesc: analiza retrospectivă și prognoză demografică (2011-2012).

2010-2011

Proiecte internaționale

Proiecte comune de cercetare între Academia de Științe a Moldovei și Fondul Cercetări Fundamentale din Republica Belarus

1) 10.820.07.20BF – Orientări noosferice în sfera dezvoltării durabile a Republicii Belarus și Republicii Moldova (2010-2011).
2) 10.820.08.19BA – Provocări principale pentru securitatea demografică : tangențe și divergențe în Belarus și Moldova (2010-2011).

Proiecte comune de cercetare între Academia de Științe a Moldovei și Ministerul Educației și Științei din Ucraina
3) 10.820.07.20UF – Funcționalitatea și impactul organizațiilor neguvernamentale din Ucraina și Republica Moldova asupra factorului decizional (2010-2011).
4) 10.820.07.19UA – Factorii determinanți ai nupțialității și natalității în Ucraina și Moldova (2010-2011).

2009 – 2010
Proiecte din sfera științei și inovării finanțate instituțional

Direcția strategică nr.1. Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric a Moldovei în contextul integrării europene.

Cercetări științifice fundamentale

1) 09.817.07.005F – Resursele, mecanismele și efectele realizării puterii politice în Republica Moldova (2009-2010).
2) 09.817.07.004F – Redimensionarea valorilor sociale și cultural-spirituale în contextul vecinătății cu Uniunea Europeană (2009-2010).

Direcția strategică nr.2. Valorificarea resurselor umane, naturale și informaționale pentru dezvoltarea durabilă

Cercetări științifice aplicative

3) 09.817.08.001A – Evoluția social-demografică a populației apte de muncă și impactul ei asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova (2009-2010).

Proiecte independente pentru tineri cercetători

4) 09.819.07.03A – Crearea infrastructurii de eficientizare a participării comunității științifice din Republica Moldova la Programul Cadru 7 (2009-2010).

2006 – 2008
Proiecte din sfera științei și inovării finanțate instituțional

Direcția strategică nr.1. Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric a Moldovei în contextul integrării europene.

Cercetări științifice fundamentale

1) 06.410.022F – Conexiunea valorilor naționale și general-umane în Republica Moldova în contextul noii vecinătăți cu Uniunea Europeană (2006-2008)
2) 06.410.023F – Eficientizarea sistemului politic și asigurarea coeziunii sociale în Republica Moldova din perspectiva integrării europene (2006-2008).
3) 06.410.024F – Dezvoltarea umană în condițiile transformării societății: aspecte sociale (2006-2010).

Direcția strategică nr. 2. Valorificarea resurselor umane, naturale și informaționale pentru dezvoltarea durabilă.

Cercetări științifice aplicative

4) 06.411.008A – Transformări demografice și influența lor asupra relațiilor familiale: probleme medico-sociale, demografice și socio-psihologice (2006-2008).

Proiecte internaționale

Proiecte comune de cercetare între Academia de Științe a Moldovei și Fondul Cercetări Fundamentale din Republica Belarus

5) 08.820.08.03BF – Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile a sistemelor inovaționale din Republica Belarus și Republica Moldova: problema concordanței valorilor noosferice  (2008-2009).

Proiecte comune de cercetare între Academia de Științe a Moldovei și Fondul Științific Umanitar din Federația Rusă

6) 06.05CRU – Optimizarea proceselor transformaționale în Republica Moldova (perioada post-sovietică) (2006-2007).

Proiecte comune de cercetare pentru tinerii cercetători, cofinanțate de AȘM și INTAS

7 ) 06.5417MD – Impactul tranziției socio-economice asupra sănătății publice în Republica Moldova (2006-2007).
8 ) 06.4625MD – Aspectele medico-sociale și demografice ale sănătății bărbaților în vârstă în Republica Moldova (2006-2007).