Culegeri

2013

 1. Europenizarea: fațetele procesului. Victor Moraru (coord.), Chișinău, Ed. Sirius, 2013, 336 p., ISBN 978-9975-57-064-0.
 2. Dialogul Civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. MORARU V., JUC V. (coord.), Chișinău, 2013, 252 p., ISBN 978-9975-9975-7-7.
 3. Dicționar enciclopedic de sociologie. Alcătuitor, autor, coordonator mem.cor. al AȘM, profesor universitar TIMUȘ A. Chișinău, Tipografia Centrală, 2013, 632 p. ISBN 978-9975-53-267-9.  

2012

 1. The European option of the Republic of Moldova, coord. MORARU V., CIUMAC S., JUC V., Chișinău: Sirius SRL, 2012. 139 p., ISBN 978-9975-57-047-3
 2. Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularități și tendințe Monografie colectivă, Coord. MOCANU, V., Chișinău: Sirius SRL, 2012, 156 p. ISBN 978-9975-57-053-4
 3. Satul moldovenesc din perspectivă sociodemografică, coord. Gh. PALADI,. Chişinău: Tipografia Sirius SRL, 2012. – 150 p. ISBN 978-9975-57-059-6

2011

 1. Brain Drain. Cazul Republicii Moldova. Victor Moraru, Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 260 p., ISBN 978-9975-57-015-2.
 2. The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects, Chișinău, Ed. Sirius, 2011.
 3. Republica Moldova: provocările migraţiei / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. MORARU, V. (coord.) Ch.: Ştiinţa, 2010, 147 p., ISBN 978-9975-67-744-8.
 4. Republica Moldova și Uniunea Europeană:problemele și perspectivele cooperării. MORARU, V. (coord.)Ch.: Ştiinţa, 2010, 148 p., ISBN 978-9975-67-745-5.

2010

 1. Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective. Ch., IIEŞP, 2010, 308 p., ISBN 978-9975-77-134-4.
 2. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european. VARZARI P.(red.), Ch., 2010, 90 p., ISBN 978-9975-4103-8-0.

2009

 1. Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni, Chişinău, 2009, 288 p., ISBN 978-9975-9742-1-9.

2008

 1. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale, Chișinău, 2008, 308 p., ISBN 978-9975-66-129-4.

2007

 1. Filosofia și perspectiva umană, Chișinău, 2007 267 p., ISBN 978-9975-926-09-6.
 2. Transformările demografice și socio-economice ale populației. Actualitate și viitor, Chișinău, 2007, 342 p., ISBN 978-9975-75-128-5.