Monografii

2013

 1. GUCEAC I. Constituția la răscruce de milenii. Ch.: Tipografia centrală, 2013, 416p., ISBN 978-9975-53-279-2.
 2. MOCANU, I.  Activismul electoral în Republica Moldova: abordare sociologică. Ch.: Editura Print – Caro, 2013. 232 p.  ISBN 978-9975-56-096-2.
 3. ȚVEATCOV, N. Conflicte politice din Republica Moldova: Retrospective și oportunități. Vol. 1. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2013, 160 p. ISBN 978-9975-57-106-7.
 4. VARZARI, P. Elita politică și birocrația în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova). Ch.: Pontos, 2013, 366 p. ISBN 978-9975-51-447-7.

2012

 1. MORARU V., MOȘNEAGA V., RUSNAC G. Маятник Миграции. / Seria Migraţia: probleme şi oportunităţi. Chişinău: Sirius  SRL, 2012. 200p. 11,2 c.a. ISBN 978-9975-57-025-1.
 2. Societatea contemporană între conflict și conciliere: cazul Republicii Moldova, PASCARU, A., red. şt. BOBÂNĂ, Gh. Chișinău, Sirius, 2012, 192 p. ISBN 978-9975-57-033-6.

2011

 1. Fațetele unui proces: migrația forței de muncă din Republica Moldova în Italia / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. Autori:  MOȘNEAGA V., MORARU V.,RUSNAC Gh., ȚURCAN V.,  Ch., Editerra Print, 2011, 264 p.,ISBN 978-9975-4126-6-7.
 2. Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice.,  JUC V., Ch., Sirius, 2011, 248 p., ISBN 978-9975-4222-5-3.
 3. Raționalizarea vieții. Argumentul social. TIMUȘ A., Ch., 2011, 344 p., ISBN 9975-946-91-7.
 4. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă. ANIKIN V., SOLOMON C., Ch., 2011, 112 p., ISBN 978-9975-57-013-8.
 5. Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăți cu Uniunea Europeană. Ch., 2011, 144 p., ISBN 978-9975-57-009-1.
 6. Familia contemporană între tradiţional şi modern, GAGAUZ O., Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 280 p., ISBN 978-9975-57-021-3.
 7. Rolul parental & rolul profesional: oportunități de echilibrare pentru femeia contemporană, GAGAUZ O., BUCIUCEANU-VRABIE M., Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 136 p., ISBN 978-9975-57-023-7.
 8. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия. PALADI, G., ȘAHOTICO, L., GĂGĂUZ, O., Ch., Ştiinţa, 2010, 296 p., ISBN 978-9975-67-740-0.

2010

 1. Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene. ROȘCA A. (Coord. şt.), Ch., Print-Caro, 2010,  222 p. ISBN  978-9975-9742-3-3.
 2. Dezvoltarea umană: realizări, tendinţe, perspective. TIMUȘ A.( Coord. şt.), Ch., Print-Caro, 2010, 268 p., ISBN 978-9975-7159-0-3.
 3. Creşterea eficienţei social-economice şi bunăstării populaţiei – cerinţă prioritară a societăţii. TIMUȘ A. (Red. şt.), Ch., Print-Caro, 2010, 203 p., ISBN 978-9975-64-177-7.
 4. PR-ul politic şi comunicarea de criză în Republica Moldova (2009-2010), PERU-BALAN A. Ch., Imona Grup, 2010, 109 p. ISBN 978-9975-4135-1-0.

2009

 1. Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale, Gh. PALADI, O. GAGAUZ, O. PENINA, Chişinău, 2010, 208 p., ISBN 978-9975-9742-2-6.
 2. Cartea Verde a populaţiei din Republica Moldova, Gh. PALADI, O. GAGAUZ, V. SAINSUS, C. MATEI, Chişinău, 2009, 56 p., ISBN 978-9975-4034-9-8.
 3. Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare, I. RUSANDU, A. URSUL, A. CAPCELEA, Chişinău, 2009, 252 p., ISBN 978-9975-67-634-2.

2008

 1. Sisteme politice tranzitorii din Europa de sud-est,JUC V., JOSANU I., RUSANDU I., Chișinău, 2008, 204 p., ISBN 978-9975-62-223-3.
 2. Sănătatea populației Republicii Moldova: aspecte medico-sociale, VOLOVEI V., MOCANU V., CIOCANU M, Chișinău, 2008, 300 p., ISBN 978-9975-77-083-5.
 3. Intensificarea activității civice și autoafirmarea tineretului – imperativul timpului, Chișinău, 2008, 408 p., ISBN 978-9975-64-119-7.

2007

 1. Algoritmi ai tranziției: aspecte social-filosofice, ROȘCA A., Chișinău, 2007, 268 p., ISBN 978-9975-62-202-8.
 2. Transformări demografice, viața familială și sănătatea populației, PALADI Gh., MATEI C., GAGAUZ O., CAUNENCO I., Chișinău 2007, 340 p., ISBN 978-9975-9953-6-8.
 3. Dezvoltarea umană: impactul proceselor de transformare a societății moldave, Chișinău, 2007, 522 p., ISBN 978-9975-64-073-2.
 4. Societatea contemporană: aspecte social-economice și politice. Analiza opiniei publice, DMITRENCO S., MOCANU V., RUSANDU I., Chișinău, 2007, 168 p., ISBN 978-9975-67-186-6.

2006

 1. Antioh Cantemir, BOBÂNĂ Gh., Chișinău, 2006, 280 p., ISBN 978-9975-928-9-5-3.