Contacte

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice (fostul Institut Integrare Europeană și Științe Politice),
Academia de Științe a Moldovei

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1
Chișinău, Republica Moldova

Anticamera:
tel.: (+373 22) 27-05-37
fax: (+373 22) 27-05-37
e-mail:
iiesp.asm@gmail.com

Director:
Valeriu Cușnir, dr. hab., prof. univ.
tel.: (+373 22) 54-67-72
fax: (+373 22) 27-05-37
e-mail: cusnirvm@gmail.com

Director adjunct:
Victor Juc, dr.hab., prof.cerc.
tel.: (+373 22) 54-66-92
fax: (+373 22) 27-05-37
e-mail: juc.victor@gmail.com

Secretar ştiinţific:
Serghei Sprincean, dr. în științe politice, conf. cerc.
tel.: (+373 22) 27-14-69
fax: (+373 22) 27-14-69
e-mail:sprinceans@yahoo.com

serghei.sprincean@icjp.asm.md