Despre

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI (ICJP al AȘM) reprezintă unul din principalele centre academice din țară, axat pe desfășurarea cercetărilor în sfera științelor sociale și juridice. ICJP al AȘM este succesorul de drept al primelor structuri de cercetare în domeniu, organizate în capitala Republicii Moldova în anii 50-60 ai secolului trecut. Pe parcursul anilor, evoluția instituției a cunoscut mai multe reorganizări, Institutul funcționând ca Institut de Filosofie, Sociologie și Drept, apoi, Institut de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, din ianuarie 2009 – Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, iar din 2013 în actuala denumire – INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI (ICJP al AȘM)

De la începuturile sale Institutul a manifestat un interes aparte pentru desfășurarea cercetărilor științifice pluridisciplinare, reunind eforturile cercetătorilor din sfera științelor sociale. După ultima reorganizare a ICJP al AȘM, cercetările au abordat o problematică mai largă privind tranziţia de la totalitarism la democraţie, sistemul politic contemporan al Republicii Moldova, dezvoltarea pluralismului politic şi a societăţii civile, abordate din perspectiva principalelor teorii şi ideologii politice contemporane; procesele de integrare europeană și relațiile internaționale, dezvoltarea socială și problematica din domeniul dreptului național și internațional. O constantă a reprezentat‑o activitatea ştiinţifică desfăşurată, fără încetare, în domeniul sociologiei și științelor juridice.

În conformitate cu structura sa actuală (cinci subdiviziuni de cercetare: Secția Drept Național cu Sectorul Cercetări Criminologice, Secția Drept Internațional, Secția Științe Politice, Secția Relații Internaționale, Secția Sociologie cu Grupul de cercetare Psihologie Socială), activităţile principale ale colaboratorilor Institutului constau în realizarea de proiecte de cercetare vizând: interacțiunea dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova; examinarea oportunităților de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova; evoluția stratificării sociale în condițiile transformării societății;          principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene, etc.

Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate în numeroase publicații (monografii, studii, articole în culegeri și reviste științifice), la conferințe, colocvii și simpozioane cu caracter național și internațional, organizate atât de către Institut, cât și în colaborare cu  partenerii din străinătate.

ICJP al AȘM realizează Programe de doctorat în domeniul științelor politice, juridice și sociologiei. Sub egida  Institutului sunt editate patru reviste științifice: Revista de Filozofie, Sociologie și Ştiinţe Politice, Law and Politology (în parteneriat cu instituțiile academice din Georgia și Azerbaidjan), Revista de Studii și Cercetări Juridice și Revista moldovenească de drept internațional. Institutul dezvoltă relații de cooperare cu centre universitar-academice din România, Turcia, Italia, Franța, Portugalia, Rusia, Ukraina, Belarusi.

O preocupare permanentă a ICJP al AȘM este asigurarea unei implicări directe în viața societății moldovenești prin efortul de a dezvălui tendințele esențiale ale proceselor actuale social-politice și juridice, de a căuta și propune răspunsuri pertinente la întrebările care frământă societatea.

În anul 2013 în conformitate cu planurile de activitate ştiinţifică ale Institutului, racordate la obiectivele fundamentale ale Academiei de Ştiințe a Moldovei, activitatea științifică a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM este încadrată cu patru Proiecte instituționale (cercetări științifice fundamentale) în Direcţia strategică de cercetare:

Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene

  1. Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova
  2. Evoluția stratificării sociale în condițiile transformării societății și perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova
  3. Interacțiunea dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice
  4. Principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene