Colaborări

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE al AȘM (fostul Institutul Integrare Europeană și Științe Politice) are încheiate următoarele acorduri de colaborare:

ROMÂNIA (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe, predarea cursurilor de specialitate)
1.      Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române – 1 octombrie 2008
2.      Institutul de Sociologie al Academiei Române – 27 iunie 2006
3.      Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate/Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 14 octombrie 2010
4.      Universitatea „Apollonia” (Iași) – 5 noiembrie 2010
5.      Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – 12 noiembrie 2010
6.      Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” (Iași)

BELARUS (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe, realizarea a 3 proiecte comune de cercetare. În anul 2009 în baza rezultatelor cercetărilor științifice comune, a proiectului „Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile ale sistemelor inovaționale din Republica Belarus și Republica Moldova: problema concordanței valorilor noosferice”, domnii I. Rusandu, P. Varzari, A. Ursu au obținut premiul Academiilor de Științe ale Belarusei, Moldovei și Ucrainei)
7.      Институт Экономики Национальной Академии Наук Беларуси – 16 dec. 2009
8.      Институт Социологии Национальной Академии Наук Беларуси – 17 dec. 2009
9.      Институт Философии Национальной Академии Наук Беларуси – 18 dec. 2009

UCRAINA (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe, realizarea a 2 proiecte comune de cercetare)
10.  Институт Политических и Этносоциальных Исследований им. И.Ф.Куроса, Национальной Академии Наук Украины6 decembrie 2007
11.  Institutul de Studii Europene al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei – 9 decembrie 2010

RUSIA (schimb de publicații și ediții, participări la conferințe)
12.  Институт Философии Российской Академии Наук – 20 decembrie 2007
13.  Институт Социологии Российской Академии Наук 23 octombrie 2008

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI ȘI ACADEMIA DE ȘTIINȚE DIN LISABONA – 9 decembrie 2011
14.  Memorandum de înțelegere cu Universitatea din Lisabona