Adunarea colectivului Institutului

Vineri, 5 septembrie 2014, ora 14:00, în Sala Mică, va avea loc adunarea colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Tatiana DABIJA

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Dabija Tatiana, conducător ştiinţific: Arseni Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Controlul constituționalității legilor – garanție juridică a supremației constituției”, la specialita >>>>>

Aviz pentru doctoranzii ICJP al AȘM

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat vă prezentăm orarul de susținere a referatelor științifice. Atenționăm doctoranzii să-și contacteze conducătorii științifici întru excluderea unor schimbări referitor la data și ora susținerii. Informația privind susținerea rapoartelor științifice de către doctoranzii Institutului de Cercetări Juridice și Pol >>>>>

Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dnei. Diana Scobioală

Pretendent – SCOBIOALĂ DIANA, dr. în drept, conf.univ. Consultant ştiinţific - Oleg Balan, dr. hab. drept, prof.univ. Consiliul ştiinţific specializat DH 18.552.08-01 Tema tezei - „Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional” Specialitatea - 552.08. Drept internaţional şi european public Data - 29 august 2014 Ora - 12.00 Local - Academia de Ştiinţe a Moldovei, bd. Şt >>>>>

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dnei Beregoi Natalia

Pretendent: Natalia BEREGOI Conducător ştiinţific: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.562.01 – 02 Tema tezei: „Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare a Republicii Moldova” Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei Data: 18 septembrie 2014,  >>>>>