AVIZ susțineri de teze de doctor habilitat/doctor în drept

VINERI, 29 august 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în drept cu titlul: „Legitimitatea puterii de stat, fenomen complex și indispensabil societății umane contemporane”, la specilaitatea : 552.01 – Drept con >>>>>

Aviz pentru doctoranzii Institutului

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM vă prezintă informația referitor la organizarea seminarelor despre metodele moderne de cercetare pe specialiăți. Download (DOCX, 19KB) >>>>>

Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. GARȘTEA Nina

La 10 iulie 2014, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Regimul juridic al activității de transport auto în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept civil), >>>>>

HOTĂRÂRE CNAA cu privire la acreditarea Institutului de Cercetări Juridice şi Politice

Download (PDF, 172KB) >>>>>

APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018

Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de >>>>>