Concursul pentru suplinirea posturilor vacante de directori ai organizațiilor din sfera științei și inovării – membrii instituționali AȘM

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 126 din 2 iunie 2014 se anunță, începând cu 9 iunie 2014, concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director din cadrul următoarelor organizații din sfera științei și inovării – membri instituționali ai AȘM. Concursul se va desfășura pentru următoarele organizații: 1. Grădina Botanică (In >>>>>

Susținerea examenelor de doctorat

Marți 3 iunie, ora 9:00, în din blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc susținerea examanelor de doctorat, testările și colocviile la specialități. 551.01 – Teoria generală a dreptului – sala 308 552 – Drept public – sala 408 553 – Drept privat – sala 308 554 – Drept penal – sala 308 552.08 – Drept internațional public – s >>>>>

Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători „Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste”

Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători, ediția a VIII-a. Consolidarea statului de drept al Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste, care se va desfășura marți, 3 iunie 2014, cu începere de la ora 1100, în sediul central al Academiei de Științe a M >>>>>

Performanțe ale activității științifico-organizatorice a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

La 27 mai 2014 în cadrul Ședinței nr.2 a Comisiei de Acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare au fost examinate materialele referitoare la evaluarea Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM pe profilul de cercetare „Modernizarea societății din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii europene”. Eva >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Petru RAILEAN

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului  Railean Petru, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM cu titlul tezei: „Esența și importanța activității jurisdicționale în asigurarea legalității în statul de drept >>>>>