Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019

APEL-Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019 2014-04-01 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepții >>>>>

Seminar Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice (doctorand Sergiu Moraru)

Marți, 25 martie 2014, ora 15ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în politologie a doctorandului Sergiu Moraru, cu titlul >>>>>

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie al dlui Pantelimon Varzari

Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) al dlui Pantelimon Varzari, doctor în filosofie, conferențiar universitar   Se anunţă susţinerea referatului științific al tezei de doctor  habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) Pretendent:  Varzari Pantelimon, dr. în filosofie, conf. universitar. Consultanţi ştiinţi >>>>>

Seminar Ştiinţific de Profil pentru teza de doctor habilitat în drept

La „18” martie  2014, ora 14.00, în sala nr.308, Blocul Central al Academiei de Științe (mun. Chişinău, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în drept cu tema “ Fundamente teoretico-practice privind instituția juridică a parteneri >>>>>

SUSȚINERE: TEZĂ DE DOCTOR ÎN POLITOLOGIE

Pretendent: Mîtcu Silvia Conducător ştiinţific: Juc Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător Consiliul Știinţific Specializat: D 18-23.00.01 – 20 Tema tezei: Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în contextul transformării relațiilor internaționale postrăzboi rece Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; inst >>>>>