OPINIILE CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA ÎN AJUNUL SCRUTINULUI PARLAMENTAR

OPINIILE CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA ÎN AJUNUL SCRUTINULUI PARLAMENTAR  La începutul anului electoral 2014 ne propunem o analiză multiaspectuală a datelor obținute în investigațiile sociologice de  teren  efectuate de Secția Cercetări Sociologice a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM în cadrul sondajelor de opinie. Scopul studiului nostru este de a evidenția relațiile din m >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BULMAGA Olga

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei BULMAGA Olga Conducător ştiinţific: VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 15 12.00.03 – 02 Tema tezei: Măsurile organizatorico-juridice în privinţa entităţilor ce desfăşoară practici anticoncurenţiale (studiu comparat) Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept antreprenorial) Data: 21 >>>>>

Seminarul Ştiinţific de Profil (specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional)

Marți, 04 februarie 2014, ora 14ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a doctorandei Macovețchi Carolina, cu titlul: „Cadrul legal şi instituţional al procesu >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.04)

Joi, 06 februarie 2014, ora 13:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.04 – teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în ştiinţe politice a doctorandei Beregoi Natalia cu tema „ >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. Frangulea Sandu

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  Pretendent ______FRANGULEA Sandu____________________________________________ Conducător ştiinţific __ BALAN Oleg, dr. hab., prof.univ.______________________________ Consiliul ştiinţific specializat _D 15 12.00.10 – 37____________________________________ Tema tezei ______Traficul ilegal cu migranți: evoluție, tendințe, prognoze _________________ Specialitatea _ >>>>>