Susţinerea tezei de doctor în drept a doamnei Elena BUGUȚA

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept elaborată de către doamna BUGUȚA Elena, conducător științific: Viorel V. BERLIBA, conferențiar universtar, doctor în drept.   COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT: BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar OSOIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar CUŞNIR Valeriu, >>>>>

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional

Joi, 16 ianuarie 2014, ora 15ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a doctorandei Dabija Tatiana, cu titlul: „Controlul constituţionalităţii-garant al suprema >>>>>

Activitatea științifică și inovațională a ICJP în anul 2013

La 17 decembrie 2013, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM a avut loc ședința lărgită a Consiliului Științific Provizoriu în comun cu colectivul Institutului la care a participat conducerea AȘM – dl. președinte, acad. Gheorghe Duca, dl. vice-președinte, mem. cor. Ion Guceac, dl. coordonator al SȘSE dr. hab., prof univ. Victor Moraru. La ședință au fost audiate rapo >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 24 octombrie 2013, ora 14:00, bir. 308 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование инф >>>>>

Ședință a Seminarului Științific de Profil la specialitatea Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice

Marți, 24 decembrie 2013, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 109, Sala Argintie, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, la care va fi examinată teza de doctor în politologie a dlui Porcescu Sergiu cu tema „Impactul valorilor democr >>>>>