Manifestări științifice

Download (DOC, 126KB) Download (DOC, 65KB) >>>>>

Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 100 de ani de la naşterea academicianului Dumitru Ursul

La 12 data de noiembrie 2013, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 100 de ani de la naşterea academicianului Dumitru Ursul (1913-1996), vicepreşedinte al AŞM (1981-1985), academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale a AŞM (1978-1981). În cuvântul de deschidere dr. hab., prof. univ.Valeriu Cuşnir, director al Institutului de Cercetări J >>>>>

Susținerea tezei de doctor în sociologie a dlui Ion Mocanu

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în sociologie Pretendent:  Ion Mocanu Conducător științific: BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie,  conferențiar universitar Consiliul Știinţific Specializat DH 18 22.00.04 – 01 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Tema tezei: ROLUL FACTORILOR SOCIALI ÎN SPORIREA ACTIVISMULUI ELECTORAL  (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN >>>>>

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ consacrată comemorării a 100 de ani de la nașterea academicianului Dumitru URSUL (1913-1996) – 12 noiembrie 2013

Download (DOC, 378KB) >>>>>

CERCETĂTORII ȘTIINȚIFICI DE LA INSTITUT – LAUREAȚI AI CONCURSULUI ”TEZA DE DOCTORAT DE EXCELENȚĂ A ANULUI 2012”

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a înmînat Diplomele de Laureat al Concursului ”Teza de doctorat de excelență a anului 2012”. Vice-directorul Institutului Victor Juc a primit Diploma de doctor habilitat de excelență în politologie, gradul II, iar cercetătorul științific superior Vitalie Varzari – Diploma de doctor de excelență în politologie, gradul III. A fost remarcată de ase >>>>>