Susținerea tezei de doctor habilitat a dnei Olga Gagauz

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  habilitat Pretendent:  Gagauz Olga, dr. în sociologie, conferențiar cercetător. Consultanţi ştiinţifici: Timuș Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent al AȘM Paladi Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al AȘM Consiliul ştiinţific specializat DH 18 22.00.03-01 în cadrul Institutului >>>>>

Rezoluția Mesei rotunde cu genericul „Sectorul asociativ și factorul decizional: realități, probleme, perspective”

REZOLUŢIA Mesei rotunde cu genericul „Sectorul asociativ și factorul decizional: realități, probleme, perspective”, Chişinău, 24 octombrie 2013             La această manifestare ştiinţifică au prezentat rapoarte dr. Ion Rusandu „Societatea civilă: dimensiuni axiologice și politice” și dr. Galina Rogovaia „Моральная консолидация гражданского об >>>>>

Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Rolul instanţelor judecătoreşti în procesul electoral din Republica Moldova’’

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM vă informează că la data de 29 octombrie 2013,la Institutul Muncii, str. Zimbrului 10,et.2, sala nr.5 va avea loc Conferinţa  Internaţională ştiinţifico-practică „Rolul instanţelor judecătoreşti în procesul electoral din Republica Moldova’’. Conferința este organizată de către Filiala din Chișinau al Institutului Intrenațional pentr >>>>>

Masa rotundă: Sectorul asociativ şi factorul decizional: realități, probleme, perspective

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei are o deosebită onoare de a Vă invita să participaţi la Masa rotundă cu genericul Sectorul asociativ şi factorul decizional: realități, probleme, perspective , care va avea loc la 24 octombrie 2013, ora 10:00, sala 408 din blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, et. 4. Download (DOC, 597KB) >>>>>

Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 22 octombrie 2013, ora 15:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование инф >>>>>