Aviz 18 iunie 2013: discuția tezei de doctor a d-nei Enescu Raluca Lucia la Seminarul Științific de Profil

La data de 18 iunie 2013, ora 1600, în sala 408 (mun. Chişinău, bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1), în şedinţa Seminarului științific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Securitatea navigației maritime ca direcție de activitate a Organizației Maritime Internaționale”, la specialitatea 12.00.10. – Drept internațional public, prezentată de dna Enescu Raluc >>>>>

Invitaţie la Conferința: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători

30 mai 2013 Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM vă invită la Conferința științifică internațională a doctoranzilor și tinerilor cercetători Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători, Chișinău, 30 mai 2013 care se va desfășura joi, 30 mai 2013, cu începere de la ora 1300, în sediul Universității Ac >>>>>

În atenția vizitatorilor sitului Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM

Mare-atentie2-294x300 În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.326 din 18 aprilie 2013 privind reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării și Hotărârea CSŞDT al AȘM nr.99 din 25 aprilie 2013, Institutul  Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice se reorganizează – în INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE AL AŞM prin: 1. Preluarea Centrului Stat şi Drept din cadrul fostului Institut d >>>>>

NOI CONEXIUNI ȘTIINȚIFICE

Prof. Victor Moraru a participat, în perioada 17-18 mai 2013, la lucrările Conferinței științifice internaționale „Punți strategice Est-Vest: securitate, dezvoltare și integrare regională”, organizată în cadrul Forumului Țărilor din Bazinul Mării Negre. Conferința, găzduită de Centrul Național pentru Studii Strategice din Azerbaijan, s-a desfășurat la Baku și a întrunit numeroși experți >>>>>

Conferinţă de presă „Savanţii de pe ambele maluri ale Nistrului – în soluţionarea problemelor economice, sociale şi ecologice”

Marţi, 21 mai 2013, ora 11:00, în Sala Argintie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,1) va avea loc Conferinţa de presă „Savanţii de pe ambele maluri ale Nistrului – în soluţionarea problemelor economice, sociale şi ecologice” Conferinţa va fi susţinută de: Valeriu CUŞNIR, dr.hab., prof., directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Victor CO >>>>>