Participări la evenimente științifice

În luna aprilie anul curent cercetătorii științifici ai Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM Lucia Gașper și Marina Gorbatiuc au participat activ la unele evenimente organizate de către comunitatea științifică din republică. - Seminarul metodologic „Mozaicul etnocultural – resursă socială a Republicii Moldova: aspecte etnopsihologice și etnologice” organizat de către Cen >>>>>

Workshop științific organizat de către Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

p2219_memb Imperativul europenizării discutat în cadrul unei mese rotunde la AŞM La 7 mai 2013, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Masa rotundă „Imperativul europenizării: faţetele procesului”, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova.Manifestarea a fost deschisă de către dr. hab., prof. Valeriu Cuşnir, directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (ICJP), >>>>>

Susțineri ale tezelor de doctor în drept la ședința Seminarului Științific de Profil

Marți, 21 mai 2013, ora 14.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, bir. 408, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, unde vor fi examinate teza de doctor în drept a dnei Bobaru Ana Daniela cu tema „Curtea de Justiție a Uniunii Europene – Garant al interpretării și aplicării uniforme a dre >>>>>

Masă rotundă: Imperativul europenizării: fațetele procesului

7mai Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Masa rotundă Imperativul europenizării: fațetele procesului, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova, care se va desfășura marți, 7 mai 2013, cu începere de la ora 10:00, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1 Înregistrarea participanților:  9:30-10:00 >>>>>

În discuție – obiectivele științei demografice

În ziua de 16 aprilie a.c. Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM a fost vizitat de către prof. Tomas Kucera (Universitatea Charles din Praga). Savantul ceh se află în Republica Moldova la invitația Fondului ONU pentru Populație în Moldova (UNFPA) în calitate de expert în problemele organizării cercetărilor științifice în domeniul demografiei. La întrevedere au participat prof >>>>>