Cu privire la întărirea pazei, securităţii antiincendiară şi respectării ordinii publice în organizaţiile subordonate AŞM în perioada sărbătorilor Paştele şi Paştele Blajinilor

În conformitate cu prevederile Hotăririi Guvernului Republicii Moldova nr. 123 din 14.02.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2013, cît şi în scopul asigurării bunei funcţionări a sistemelor inginereşti, ce alimentează cu surse energetice, apă şi canalizare, întărirea pazei bunurilor imobiliare şi a altor bunuri materiale ale AŞM, aflate la balanţa contabilă a organizaţiilor din sfera ş >>>>>

Susținere a tezei de doctor în politologie la ședința Seminarului Științific de Profil

Joi, 25 aprilie 2013, ora 15.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, bir. 408, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.04- Teoria și istoria relațiilor internaționale și dezvoltării globale, unde va fi examinată teza de doctor în politologie a doctorandei Kidîbaliuk Oliana cu tema „Энергетические рес >>>>>

Lucrarea științifică „Europenizarea: fațetele procesului”

Europenizare Coperta În anul curent Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM a editat culegerea de lucrări științifice „Europenizarea: fațetele procesului”, coordonator științific doctorul habilitat în științe politice, profesor universitar Victor Moraru, coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM. Volumul a inclus cercetările științifice ale Secției Studii Europene a IIEȘP a >>>>>

Aviz 7 mai 2013: discuția tezei de doctor habilitat în sociologie a d-lui Toma Toader la Seminarul Științific de Profil

Marți, 7 mai 2013, ora 14, în incinta Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 408) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil „ Structura Socială, Instituții și Procese Sociale”, la care se va pune în discuție teza de doctor habilitat în sociologie cu tema: „Dimensiunile socio- >>>>>

Pregătirea cadrelor de înaltă calificare

La sesiunea Anuală a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei din 12 martie 2013 au fost trasate prioritățile de cercetare-dezvoltare ale Republicii Moldova până în anul 2020. Una din aceste priorități este formarea unui capital uman competitiv, predispus spre creativitate, inovare si formare continua. IIEȘP al AȘM, în cadrul cărui activează două Consilii Specializate de susținere a tezelor de doc >>>>>