Sărbători fericite !

felicitare IIESP - 2012 site >>>>>

Noi oportunități de colaborare internațională

Prof. V.Moraru la întrunirea din Sibiu Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM, în componența unui consorțium internațional, va participa la implementarea unui Proiect din cadrul Programului Tempus, care, pe parcursul anilor 2012-2014, va aborda problemele dezvoltării societății informaționale și comunicaționale. Proiectul 530599 – TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR CUQ „Cross media and qualitative journalism” este >>>>>

Contribuția Institutului Integrare Europeană și Ştiinţe Politice al AŞM la promovarea imaginii Republicii Moldova

RAPORT IIESP 2012 contributia (Moraru) >>>>>

Diplomă acordată d-lui Victor Moraru

diploma Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, care a consemnat în anul curent 20 de ani de la constituire și începutul activității ca instituție națională unică în domeniul acreditării organizațiilor din sfera științei și inovării, precum și al atestării cadrelor de înaltă calificare a conferit d-lui prof. univ. Victor Moraru, director al IIEȘP, Diploma pentru merite deosebite în pregăt >>>>>

Activitatea științifică și inovațională a subdiviziunilor IIESP în anul 2012

2012-12-13 14.13.42 La data de 13 decembrie 2012, în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice a avut loc ședința lărgită a Consiliului Științific, la care au fost audiate rapoartele de activitate a Secțiilor și Sectoarelor Institutului. La ședință au fost prezenți colaboratorii institutului, reprezentanți ai Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM și reprezentanți >>>>>