Aprecieri ale cercetătorilor științifici ai IIEȘP

Pentru contribuție substanțială la promovarea cercetărilor sociologice și demografice d-nei dr.Olga Gagauz i-a fost acordată diploma de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova. Diploma a fost înmânată în cadrul Conferinței de Inaugurare a Zilei Profesionale a Sociologului, instituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.163 din 15.03.2012. Conferința a fost organizată de Facultate >>>>>

Prezența IIEȘP în spațiul Internet

Prezența în spațiul Internet este astăzi o premisă importantă a afirmării în lumea academică, o posibilitate de difuzare a informației despre rezultatele cercetărilor științifice întreprinse, o oportunitatea pentru sporirea vizibilității instituției. Tocmai de aceea, IIEȘP depune efortul necesar pentru a dezvolta site-ul Institutului (www.iiesp.asm), a asigura reflectarea operativă și multiaspec >>>>>

Opinii privind noile publicatii ale IIESP

2012-12-13 11-40-51_0001 Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice al A.Ș.M. Chişinău, Republica Moldova  Domnului Prof. univ. dr. hab. Victor Moraru, Director, Cu prilejul lansării valoroasei Dvs. lucrări, „Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularități și tendințe”, consacrată investigării pluridisciplinare a problemelor social-umane și demografice din Republica Moldova, rod al un >>>>>

Consolidarea colaborării științifice moldo-ucrainene

În ziua de 6 decembrie 2012, la Kiev (Ucraina), Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reprezentat de directorul prof. Victor MORARU şi Institutul Istoriei Universale al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, reprezentat de directorul prof. Andrei KUDREACENKO, au semnat un Acord în scopul colaborării internaţionale între organizaţiile sus-menţiona >>>>>

Cercetătorii IIEȘP – participanți ai manifestărilor științifice internaționale

Pe parcursul lunii noiembrie 2012 colaboratorii Institutului Integrare Europeană și Științe politice al AȘM au participat la mai multe conferințe științifice internaționale. Vladimir Anichin, doctor habilitat în științe politice, a prezentat raportul „Societatea civilă din Republica Moldova în fața violenței în familie” în cadrul unei ample manifestări științifice care a întrunit cercetăt >>>>>