Anunț 26 iunie: discuţia tezei de doctor habilitat a dlui Ojovanu Vitalie la Seminarul Ştiinţific de Profil

Marţi, 26 iunie, ora 15.00 în incinta Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe din Moldova (Chişinău, bul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Argintie, etajul 1) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil Istoria Filosofiei; Filosofie Socială, Antropologie Filosofică şi Filosofia Culturii la care se va pune în discuţie teza de doctor habilitat î >>>>>

Invitație: Conferinţa ştiinţifico-practică “Copiii migranților de muncă: realități și riscuri sociale”, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a copilului

demco Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM Vă invită la conferinţa ştiinţifico-practică “Copiii migranților de muncă: realități și riscuri sociale”, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a copilului. Evenimentul va avea loc la 29 mai 2012, ora 15.00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare, 1, et. 2, Sala Mică). PROGRAM 15.00-15.10 Deschiderea >>>>>

Aviz: Susținere a tezei de doctor habilitat în politologie a dlui Victor Juc

Joi, 14 iunie 2012, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, Sala Mică, va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat DH18.23.00.04-01 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor habilitat în politologie a doctorului, conferențiarului universitar Juc Victor c >>>>>

Conferinţa ştiinţifico-practică “Familia în evantaiul schimbărilor – provocări pentru politici demografice”

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Vă invită la conferinţa ştiinţifico-practică “Familia în evantaiul schimbărilor – provocări pentru politici demografice”, organizată cu prilejul Zilei internaţionale a familiei. Evenimentul va avea loc la 15 mai 2012, ora 15.00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ş >>>>>

Preluare Masa Rotundă: Republica Moldova între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică [Video]

  >>>>>