Susținere a tezei de doctor în politologie a dlui Varzari Vitalie cu tema: Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană

Joi, 7 iunie 2012, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408, va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-19 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandului Varzari Vitalie cu tema Securitatea națională a Repu >>>>>

MASĂ ROTUNDĂ: Republica Moldova între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, Direcția Integrare Europeană și Cooperare Internațională a AȘM cu participarea Universității AȘM organizează Masa rotundă cu genericul Republica Moldova între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova, care se va desfășura marți, 8 mai 2012, cu începere de la ora 1000, î >>>>>

Manifestări științifice organizate în primul trimestru al anului 2012

14 februarie 2012 Masa rotundă: Criza politică și criza constituțională: impactul asupra societății Orgonizator:  Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 22 martie 2012 Masa rotundă: Media sociale și tineretul Organizatori: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Facultatea de Jurnalism și Științe >>>>>

Lucrări științifice publicate în primul trimestru al anului 2012

Monografii, culegeri de articole ştiinţifice MORARU V., MOȘNEAGA V., RUSNAC G. Маятник Миграции. / Seria Migraţia: probleme şi oportunităţi. Chişinău: Sirius  SRL, 2012. 200p. 11,2 c.a. ISBN 978-9975-57-025-1 Articole în reviste editate în străinătate (cu indicația tipului revistei) JUC V. Eventuale reconfigurări ale structurii sistemului internaţional sub aspectul polarităţii. >>>>>

ŞTIINŢA ŞI SOCIETATEA: PERCEPŢII ȘI INTERPRETĂRI

1. Importanța științei pentru dezvoltarea societății este o axiomă incontestabilă. Devenind un factor social relevant, știința a cucerit un statut particular în contextul socio-cultural actual, iar gradul de avansare a nivelului cunoașterii științifice a devenit un indicator concludent al evoluției societății. Este evident faptul că nu se găsește azi vreo țară pe globul pământesc în care ar >>>>>