Raport 2011 – Rezultatele științifice principale ale Secției Științe Socio-Umaniste

Open publication - Free publishing - More iiesp >>>>>

INFORMAȚIE cu privire la activitatea organizatorică a Secției Științe Socio-Umaniste privind implementarea acordurilor de colaborare cu Academiile de Științe de peste hotare și ministerele de resort

Instituțiile subordonate Secției Științe Socio-Umaniste au întreținut relații de colaborare științifică cu mai multe instituții de cercetare din cadrul Uniunii Internaționale a Academiilor de Științe, Academiilor de Științe din Federația Rusă, Ucraina, Republica Belarus, Polonia, România, Ministerului Federal al Educației și Cercetării din Germania, Grupului European de Cercetare din Franța, >>>>>

Noi aparitii editoriale – 2012

Maiatnik migratii Республика Молдова: осмысление миграции Миграция является в современном обществе одним из характернейших феноменов, глубоко затрагивающих, как повседневную жизнь, так и перспективы развития человечества. Статистические данн >>>>>

Preluare Masă Rotundă: Media sociale și tineretul [VIDEO]

>>>>>

Masă Rotundă: Media sociale și tineretul

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, Organizația Internațională Neguvernamentală Platforma ,,Dialog Eurasia” au onoarea de a Vă invita să participaţi la şedinţa Mesei Rotunde cu genericul MEDIA SOCIALE ȘI TINERETUL organizată la 22 martie 2012, în Sala >>>>>