Masă rotundă: „Politici migraționale în țările de origine și în cele de destinație: efecte sociopolitice și demografice”

Masă rotundă: „Politici migraționale în țările de origine și în cele de destinație: efecte sociopolitice și demografice” organizată de Centrul Cercetări Strategice al ICJP Centrul Cercetări Strategice al ICJP vă invită să participați la masa rotundă cu genericul „Politici migraționale în țările de origine și în cele de destinație: efecte sociopolitice și demografice”. Evenimentul v >>>>>

Propunerile Academiei de Științe a Moldovei pentu Guvern la cele mai relevante provocări pentru Republica Moldova în 2015

2015-02-01 Nr. Provocări Acțiuni 1. „Calitatea” guvernării țării. Lipsa consensului pentru formarea noului guvern în termeni rezonabili, consecințele apărute privind aprobarea bugetului țării, politica valutară, sectorul financiar-bancar etc., neîndeplinirea promisiunilor electorale privind depolitizarea organelor de drept, mimarea reformelor în justiție, procuratură, toleranța corup >>>>>

Propunerile Academiei de Științe a Moldovei la programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018

2015-02-02 1. EDUCAȚIE Obiective de guvernare:  1. Orientarea procesului educațional spre obținerea competențelor și specializarea inteligentă. 2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educațional-formativ. 3. Orientarea spre învățământul dual și majorarea ponderii învățământului vocațional-tehnic. 4. Creșterea performanței educaționale prin aplicarea cercetării științ >>>>>

Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. Ctitor Natalia

La „05” martie 2015, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Esența dreptului de proprietate privată și reglementarea acestuia în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03(553.01)  >>>>>

Susținerea tezei de doctor în drept a dnei. Grişciuc-Bucica Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent :Grişciuc-Bucica Svetlana Conducător ştiinţific: Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 18.552.05-01 din cadrul Institutului de Cercetări  Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Tematezei: Правовое регулирование информационной безопа >>>>>