Aviz: Ședința lărgită a Consiliului Științific

INSTITUTUL  INTEGRARE  EUROPEANĂ ȘI ȘTIINȚE POLITICE AL AȘM Vă invită să participați la Ședința lărgită a Consiliului Științific și a colectivului Institutului dedicată sărbătoririi a 50 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și 65 ani de activitate. Evenimentul va avea loc la data de 09 iunie 2011, în Sala mică din blocul principal al AȘM, la orele 15.00.   >>>>>

MASA ROTUNDĂ ,,FAMILIA ÎN MOLDOVA: IERI, AZI, MÂINE”

Cercetătorii Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, care din anul 2010 este  membru asociat al organizației internaționale ,,Platforma Dialog Eurasia” au  participat la 26 mai a.c. la Masa rotundă ,,FAMILIA ÎN MOLDOVA: IERI, AZI, MÂINE (familia tradițională și modernă, perspective de dezvoltare)”, organizată la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți. Evenimen >>>>>

Raportul cu privire la cercetările fenomenului migraţiei

La 26 mai 2011 s-a întrunit şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, prezidată de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca. În cadrul şedinţei, dr. hab., prof. Victor Moraru, directorul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM a prezentat Raportul cu privire la contribuţia ştiinţei academice la cercetarea problemelor social-politice >>>>>

Raportul cu privire la „Tendințele mortalității după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010”

La 25 mai 2011 cercetătorul științific al Sectorului Demografie IIEȘP al AŞM Olga Penina a prezentat raportul cu privire la „Tendințele mortalității după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010” la Cursul de instruire pentru medici, care s-a desfăşurat la Catedra Sănătate Publică și Management Sanitar al USMF „N.Testimiţanu”. Prezentarea poate fi accesată aici. >>>>>

AVIZ: Concurs pentru suplinirea posturilor vacante în următoarele domenii

Filosofie șef Sector 1- doctor habilitat sau doctor în ştiinţe cercetător științific principal 1- doctor habilitat cercetător științific coordonator 1- doctor habilitat sau doctor în ştiinţe cercetător științific superior 1- doctor în ştiinţe cercetător științific 2- doctor în ştiinţe sau specialist în domeniu Demografie șef Sector 1- doctor habilitat sau d >>>>>