Vasile Laşcu – figură emblematică în cultura basarabeană (150 ani de la naştere)

În conformitate cu planul proiectului „Moștenire”, Sectorul Filosofie, IIEȘP al AȘM, în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” și Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe data de 31 martie 2011 a organizat conferința științifică „Vasile Laşcu – figură emblematică în cultura basarabeană (150 ani de la naştere)”. În cadrul conferinței au fost prezent >>>>>

Aviz conferință: Vasile Laşcu – figură emblematică în cultura basarabeană (150 ani de la naştere)

Joi, 31 martie 2011, ora 10.00 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează conferinţa Vasile Laşcu – figură emblematică în cultura basarabeană (150 ani de la naştere) Conferinţa va avea loc în Sala Mică a bibliotecii. Participanţi: >>>>>

Rezultatele ştiinţifice ale Sectorului Demografie pe paginile revistei Demoscope Weekly

Două numere ale revistei electronice Demoscope  Weekly au fost dedicate Republicii Moldova. Specialiştii din cadrul Sectorului Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM au  prezentat un set de articole ştiinşifice cu privire la situaţia demografică actuală şi perspectivele de dezvoltare. Demoscope  Weekly este elaborat de Institutul de Demografie al Şcolii Superioare >>>>>

Realizările Secției Studii Europene în perioada 2010-2011

În anul 2010 au fost  întreprinse unele  măsuri  în vederea optimizării activităţii ştiinţifico-manageriale a Institutului  Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice  al AŞM –  angajarea directorului și a personalului în baza desfăşurării  concursului pentru suplinirea posturilor vacante în domeniile studii europene, ştiinţe politice, sociologie, consolidarea echipelor antrenate î >>>>>

Masa rotundă: Analizele STRATFOR cu privire la Republica Moldova și evoluțiile contextului actual internațional

La 22 martie 2011 a avut loc masa rotundă „Analizele STRATFOR cu privire la Republica Moldova și evoluțiile contextului actual internațional” la care s-a pus în discuție eseurile lui George Friedman cu privire la situația din unele state din Europa Centrală și de Sud-Est, inclusiv din Republica Moldova. Masa rotundă a fost organizată în comun de Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM și Inst >>>>>