Concurs pentru admiterea la doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2010-2011

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru admiterea la doctorat şi postdoctorat în anul de studii 2010 – 2011 (cu finanţare bugetară şi în bază de contract),conform specialităţilor din Planul de admitere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 217 din martie 2010 (Monitorul Oficial, 30.03.10, nr. 44-46) Actele necesare pentru admitere la doctorat: • diploma de studii >>>>>

Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice – 2010

>>>>>

Buletinul „Populaţie şi Dezvoltare”

Cercetătorii ştiinţifici ai Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sectorul Demografie dr. Gagauz Olga, dr. Buciuceanu-Vrabie Mariana şi tînăra cercetătoare ştiinţifică Penina Olga au contribuit la elaborarea Buletinului trimestrial „Populaţie şi Dezvoltare”, inclusiv prima şi a doua ediţie din anul curent. Buletinul oferă informaţii despre populaţie, fiind un instrument util >>>>>

Simposion Demografic Internaţional (HMD), Franţa

Simposion Demografic Internaţional (HMD), Franţa „EXPANDING THE HUMAN MORTALITY DATABASE: DATA BY CAUSE AND BY REGION“ („Extinderea bazei de date cu privire la mortalitate: mortalitatea după cauze de deces şi în profil regional”) La 17-19 iunie, 2010 în cadrul Institutului Naţional de Studii Demografice (INED) din Paris (Franţa) şi-a desfăşurat lucrările cel de-al III-lea HMD Simposi >>>>>

Exodul de creiere: provocări, consecinţe, căi de acţiune

„Exodul de creiere: provocări, consecinţe, căi de acţiune” Ediţia a treia a Monitorului Social Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” Azi, 8 iunie 2010 în cadrul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a fost lansată a treia ediţie a Monitorului Social cu genericul „Exodul de creiere: provocări, consecinţe, căi d >>>>>