Cursul de Instruire „Analize şi prognoze demografice computerizate”

În perioada 11-22 mai 2009 la Chişinău sub egida Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare a avut loc Cursul de Instruire „Analize şi prognoze demografice computerizate” la care au participat specialişti din ministere şi instituţii academice, inclusiv cercetătorii ştiinţifici din cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM. Cursul a fost condus de profesorul >>>>>

Întîlnirea cu membrul Academiei de Științe din Austria (Viena)

Astăzi, 19 mai 2009, ora 14:00 a avut loc întîlnirea cu dl Serghei SCHERBOV, șef Sector de Cercetări ai Dinamicii și Prognozării Populației, Institutul de Demografie din Viena, Academia de Științe a Austriei. Domeniile de Cercetare discutate: Proiectarea demografică Prognoze ale Populației Dezvoltarea soft-urilor demografice Aplicarea statisticii în demografie Cercetări de monitorizare demografic >>>>>

Comemorarea membrului corespondent al AȘM Alexandru ZAVTUR

La comemorarea membrului corespondent al AȘM Alexandru ZAVTUR (80 de ani de la naştere) au participat: 1) Preşedintele Republicii Moldova - dl Petru LUCINSCHI 2) Rudele dlui Al. ZAVTUR: - soţia – dna Ludmila ZAVTUR; - sora - dr. conf. Claudia ZAVTUR, - precum şi verii, verişoarele, cumnaţii şi nepoţii lui Al. ZAVTUR 3) Profesori de la USM, inclusiv - de la Facultatea Relaţii Internaţion >>>>>

Comemorare – Alexandru ZAVTUR

Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei organizează ședința de comemorare a membrului corespondent al AȘM Alexandru ZAVTUR (80 de ani de la naștere), care se va desfășura la 14 mai 2009, ora 15:00, sala mică, et. 2, bd. Ștefan cel Mare, 1 (sediul central al AȘM). >>>>>

Conferință științifică internațională

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează Conferinţă ştiinţifică internaţională cu genericul „Sistemul politic din Republica Moldova şi puterea de stat: evoluţie şi perspective”, care va avea loc la 8 octombrie 2009, ora 10.00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare, 1, Sala mică, et. 2). REZOLUŢIA Conferin >>>>>