Prelungirea termenului de depunere a dosarelor (concursul de suplinire a funcțiilor de conducători de subdiviziuni)

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Ppolitice al AȘM din 23 decembrie, Proces Verbal nr. 10 se anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul de suplinire a funcțiilor de conducători de subdiviziuni din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM >>>>>

Ședința lărgită a Consiliului Științific

AVIZ Marți, 23 decembrie, ora 10.00, Sala Mică, et. 2, va avea loc ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice cu prezența obligatorie a colaboratorilor institutului. În cadrul ședinței vor fi audiate rapoartele subdiviziunilor privind activitatea științifică și inovațională în anul 2014 și în perioada 2011-2014. La ședință vor participa me >>>>>

Concurs pentru suplinirea posturilor vacante

                   Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM                anunța concurs   pentru suplinirea posturilor vacante în următoarele funcții:               CENTRUL  Cercetări Politice și Relații Internaționale Director Centru 1- doctor habilitat sau doctor în științe         CENTRUL  Cercetări Juridice Director Centru 1- doctor habi >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. SULTANOV Rahim

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentului Sultanov Rahim, conducător ştiinţific: Costachi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18. 552.01 – 04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM cu titlul tezei: „Конституционно-правовое регулирование политического участия граждан >>>>>

Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui. TERZI Nicolae

MARȚI, 23 decembrie 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: „Garanții constituționale privind dreptul la libera exprimare a opiniei”, la specilaitatea: 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl TE >>>>>