Tag Archive for studii europene

Masă rotundă: Imperativul europenizării: fațetele procesului

7mai Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Masa rotundă Imperativul europenizării: fațetele procesului, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova, care se va desfășura marți, 7 mai 2013, cu începere de la ora 10:00, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1 Înregistrarea participanților:  9:30-10:00 >>>>>

Lucrarea științifică „Europenizarea: fațetele procesului”

Europenizare Coperta În anul curent Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM a editat culegerea de lucrări științifice „Europenizarea: fațetele procesului”, coordonator științific doctorul habilitat în științe politice, profesor universitar Victor Moraru, coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM. Volumul a inclus cercetările științifice ale Secției Studii Europene a IIEȘP a >>>>>

Conferința Științifică Internațională Dialogul civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare

Institutul Integrare Europeană şi Științe Politice al AŞM în colaborare cu Platforma ”Dialog-Eurasia” organizează la 15-17 octombrie 2012 Conferința Științifică Internațională Dialogul civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. Termenul limită de prezentare a temelor comunicărilor – 30 septembrie 2012, pe adresa – bd. Ştefan cel Mare, >>>>>

Susținere a tezei de doctor în politologie a dlui Varzari Vitalie cu tema: Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană

Joi, 7 iunie 2012, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408, va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-19 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandului Varzari Vitalie cu tema Securitatea națională a Repu >>>>>

Simpozionul științific: Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova

Institutul Integrare Europeană și Științe Politice Vă invită să participați la lucrările Simpozionului științific cu participare internațională: „Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova” Lucrările simpozionului se vor desfășura în zilele de 11-12 noiembrie, cu începere de la ora 11.00 în Sala Mică de conferințe a Academiei de Ști >>>>>