Tag Archive for studii europene

Masa Rotundă: Consolidarea interacțiunii dinte stat și societatea civilă din perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei are o deosebită onoare de a Vă invita să participaţi la şedinţa Mesei Rotunde Consolidarea interacțiunii dinte stat și societatea civilă din perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova organizată la 10 noiembrie 2011, Sala 315, et. 3 Începutul la ora 10.00 În speranţa că veţi accepta această inv >>>>>

Seminarul internaţional ”Penser l’ Europe”

În zilele de 14 – 15 octombrie 2011 în aula Academiei Române (Bucureşti), a avut loc a X-a ediţie a seminarului internaţional ”Penser l’ Europe”, întrunind personalităţi notorii din sfera știinţei şi culturii. De remarcat, participarea la seminar a acad. Eugen Simion, acad. Maia Simionescu, acad. Dan Berindei, acad. Marius Sala, acad. Alexandru Zub, acad. Ioan-Aurel Pop, acad. Răzv >>>>>

Admitere doctorat

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice vă informează că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, examenul de admitere la specialitate va avea loc pe data de           4 octombrie, ora 9:00, în incinta Institutului, bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, et. 3, bir. 314. >>>>>

Articol: Великое переселение молдаван: благо или беда для народа?

În conformitate cu Hotărârea CSȘDT al ASM nr. 86 din 26 mai 2011 de adesfășura acțiuni de sensibilizare a societății privind consecințele migrației și oportunitatea identificării unor soluții pertinente în optimizarea proceselor migrației (mediatizarea rezultatelor cercetării științifice, organizarea de dezbateri publice, mese rotunde și conferințe științifico-practice), Institutul prezintă >>>>>

Raportul cu privire la cercetările fenomenului migraţiei

La 26 mai 2011 s-a întrunit şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, prezidată de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca. În cadrul şedinţei, dr. hab., prof. Victor Moraru, directorul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM a prezentat Raportul cu privire la contribuţia ştiinţei academice la cercetarea problemelor social-politice >>>>>