Tag Archive for Victor Moraru

NOI CONEXIUNI ȘTIINȚIFICE

Prof. Victor Moraru a participat, în perioada 17-18 mai 2013, la lucrările Conferinței științifice internaționale „Punți strategice Est-Vest: securitate, dezvoltare și integrare regională”, organizată în cadrul Forumului Țărilor din Bazinul Mării Negre. Conferința, găzduită de Centrul Național pentru Studii Strategice din Azerbaijan, s-a desfășurat la Baku și a întrunit numeroși experți >>>>>

Diplomă acordată d-lui Victor Moraru

diploma Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, care a consemnat în anul curent 20 de ani de la constituire și începutul activității ca instituție națională unică în domeniul acreditării organizațiilor din sfera științei și inovării, precum și al atestării cadrelor de înaltă calificare a conferit d-lui prof. univ. Victor Moraru, director al IIEȘP, Diploma pentru merite deosebite în pregăt >>>>>

Seminarul internaţional ”Penser l’ Europe”

În zilele de 14 – 15 octombrie 2011 în aula Academiei Române (Bucureşti), a avut loc a X-a ediţie a seminarului internaţional ”Penser l’ Europe”, întrunind personalităţi notorii din sfera știinţei şi culturii. De remarcat, participarea la seminar a acad. Eugen Simion, acad. Maia Simionescu, acad. Dan Berindei, acad. Marius Sala, acad. Alexandru Zub, acad. Ioan-Aurel Pop, acad. Răzv >>>>>

Articol: Великое переселение молдаван: благо или беда для народа?

În conformitate cu Hotărârea CSȘDT al ASM nr. 86 din 26 mai 2011 de adesfășura acțiuni de sensibilizare a societății privind consecințele migrației și oportunitatea identificării unor soluții pertinente în optimizarea proceselor migrației (mediatizarea rezultatelor cercetării științifice, organizarea de dezbateri publice, mese rotunde și conferințe științifico-practice), Institutul prezintă >>>>>

Raportul cu privire la cercetările fenomenului migraţiei

La 26 mai 2011 s-a întrunit şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, prezidată de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca. În cadrul şedinţei, dr. hab., prof. Victor Moraru, directorul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM a prezentat Raportul cu privire la contribuţia ştiinţei academice la cercetarea problemelor social-politice >>>>>